Woningstichting

Bouwbedrijf Rotteveel werkt voor de volgende woningstichtingen:

1. Mooiland Vitalis
2. Woonservice
3. Accantus

Hier verrichten wij werkzaamheden voor zoals het renoveren van woningen maar doen wij ook het mutatieonderhoud van woningen. Daarnaast verrichten wij ook alle andere voorkomende werkzaamheden voor deze woningstichtingen.

Hieronder is een voorbeeld te zien van een project die wij voor één van de bovenstaande woningstichtingen hebben uitgevoerd.
 

Oude situatie                                           

Nieuwe situatie

 

print